TK NERIDÉ

Tenisová škola TK Neridé

17. 12. 2022

Tenisová školička je součástí každého dobře fungujícího klubu. Tréninky u nás probíhají dvakrát týdně, a to jak v létě, tak v zimní sezóně. Jsou určeny pro děti od 3 do 7 let. Dlouhodobě školičku vede Ing. Jaromír Čermák a Petr Bezemek. Důraz je kladen na všestranný pohybový rozvoj, reakci, obratnost, naučit děti základní tenisové údery a vybudovat pozitivní vztah ke sportu. Hodina je rozdělena na dvě části. První část je zahřívací a mobilizační. Děti se učí základní protahovací cviky, následně si osvojují pohybové dovednosti formou běhání, orientací na kurtě, skákáním přes švihadlo a podobných aktivit. V druhé části se učí základní tenisové údery a technika. Aktuálně je do naší školičky přihlášeno patnáct dětí. Dlouhodobě se nám daří vychovávat hráče od útlého školního věku. Absolventi školičky mohou vyrůst v rekreační hráče, ale primárním, i když zdaleka ne hlavním posláním tenisové školičky, je vyhledávat, rozvíjet a vychovávat nové závodní hráče tenisu. Ti nejlepší postupem času začínají docházet na individuální či skupinové tréninky a mají možnost hrát turnaje i mistrovská utkání od kategorie babytenisu. Všichni věříme a doufáme, že se nám dále bude dařit vychovávat nové úspěšné hráče, kteří nás budou reprezentovat ve všech věkových kategoriích.