TK NERIDÉ

Summer camp day 5

7. 7. 2017

Poslední den summer campu byl plný turnajů, her a soutěžních disciplín. Dopoledne si sportovci zahráli tenis a badminton po kterých následovala masáž.  Odpoledne jsme uspořádali sportovní hry jako například volejbal, vybíjená, frisbee-teams, závody v hodu na  basketbalový koš i soutěž v ohebnosti v podlézání provazu .. Jsme opravdu rádi, že jsme si krásně protáhli těla a na dětech bylo vidět, že jsou šťastné a snad i trochu vyčerpané. Za sportovní výkony mají náš veliký obdiv. Bylo nám se všemi mile a příjemně. Těšíme se zase za rok. Sportu zdar!