TK NERIDÉ

Tenisová školička

Přijímáme děti 4 – 7leté, výjimečně 3leté, pokud to dovolí fyzický a duševní stav dítěte. Trénujeme 2x týdně v odpoledních hodinách. Školičku v TK Neridé dlouhodobě vede trenér Ing. Jaromír Čermák a Petr Bezemek.  V naší školičce připadá na jednoho trenéra maximálně 5 dětí, ale často méně. Smyslem je celkově dítě pohybově rozvíjet, dát mu tenisové základy a získat lásku k tenisu. Nejlepší děti ze školičky začínají trénovat individuálně či v menších skupinkách vícekrát týdně dle věku a připravenosti dítěte. Mohou být také přeřazeny do tenisové přípravky.  6 a 7leté děti již mohou soutěžit v mini-tenisu (hraje se na malém kurtu, přes nižší síť a s pomalými míči).

Tenisová školička probíhá dvakrát týdně v pondělí a středu od 16 do 18 hodin. Od 16 hodin hrají začátečníci a od 17 hodin pokročilejší děti. 

 

 

Kontakt:   Petr Bezemek – 702 034 617, Ing. Jaromír Čermák – 606 489 372