TK NERIDÉ

Organizační struktura soutěžního tenisu TK Neridé  

Školička 

Děti 5 – 7leté, výjimečně 4leté. Trénují cca 2x týdně.  Školičku v TK Neridé dlouhodobě vede trenér Ing. Jaromír Čermák, kterému nyní pomáhá Filip Šebesta. Nábor do tenisové školičky probíhá 2x ročně a to na jaře a na podzim. Více v sekci Školička.

Přípravka

Děti 6 – 9leté, které jsou schopny hrát na celém kurtu, trénují individuálně či v menších skupinách. Tyto děti soutěží v kategorii baby-tenis. V našem klubu jsou začleněny do družstev. V letošním roce 2015 startovala v rámci týmových soutěží celkem 3 družstva. 

Mládež

Od 10 let jsou děti registrovány na ČTS a postupně startují v těchto kategoriích:

10 – 12 let mladší žactvo
13 – 14 let starší žactvo
15 – 18 let dorost

V žákovských kategoriích i v dorostu máme po jednom družstvu, všechna družstva startují v nejvyšších soutěžích, zúčastňují se finálových turnajů mistrovství ČR družstev.

Cílem klubu je vychovávat reprezentanty, tedy špičkové hráče a hráčky.

Dospělí

V roce 2016 se družstvo dospělých stalo vítězem 1. tenisové ligy ČR.